Overtuig met een specialist aanbestedingsrecht

Als u een overheidsopdracht binnen wilt slepen, is het van cruciaal belang dat uw voorstel aan de Europese aanbestedingsregels voldoet. Onze gespecialiseerde specialist aanbestedingsrecht kent de gunningcriteria op zijn duimpje. Hij ondersteunt u in elke fase van het traject en zorgt voor een sterke positionering. Zo sleept u de felbegeerde opdracht binnen.

Vraag direct naar de mogelijkheden

Voldoe aan de Europese drempelwaarden

De grootste aanbesteder is de overheid die jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s diensten en goederen inkoopt. Om een aanbesteding te winnen, is het belangrijk transparant, objectief en niet-discriminerend te handelen. Team Forward werkt niet vanuit een ivoren toren, maar draait op een netwerk van experts. Wij hebben diverse specialisten onder ons dak met veel advies- en proceservaringen. Schakel onze specialist aanbestedingsrecht in om te voldoen aan de aanbestedingsregels.

Uw specialist aanbestedingsrecht

Laat geld niet onnodig liggen en zorg ervoor dat uw aanbesteding juridisch sluitend is. Team Forward is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze groeimarkt. Wij houden ons aan alle belangrijke aanbestedingsregels, zoals vastgelegd in de Europese Richtlijnen en de Nederlandse Aanbestedingswet. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken. Zo weet u zeker dat u niet gediskwalificeerd wordt.

Verschillende aspecten van aanbestedingsprocedures

Onze juridische specialisten adviseren en procederen op de verschillende aspecten van aanbestedingsprocedures.

  • De keuze voor het type aanbestedingsprocedure;
  • Aanbestedingsplicht;
  • Europese drempelwaarden;
  • Het toetsen van aanbestedingsdocumenten;
  • Selectiecriteria, gunningscriteria en uitsluitingsgronden;
  • Gunningsbeslissing;
  • Rechtsbescherming, klachten en bezwaar;
  • Kort geding en beoordeling van aansprakelijkheid.

Waarom Team Forward?

Transparantie is niet alleen belangrijk bij een aanbesteding. Wij vinden het ook van belang in een samenwerking. Om op persoonlijk niveau met uw opdracht aan de slag te gaan werken wij met meerdere zelfstandige en professionele advocaten. Zo bieden wij de kennis en ervaring van een groot bureau met de voordelen van een kleine partner.

Laat u helpen een overheidsopdracht binnen te halen

Laat uw aanbesteding niet op domme fouten in de soep lopen. Onze specialisten kennen alle aanbestedingsregels en helpen u de opdracht binnen te halen.