Stel, je krijgt een nette offerte van je kersverse accountant. Daarin is opgenomen dat je door ondertekening ervan instemt met de algemene voorwaarden en dat je die ook keurig hebt ontvangen. Niets aan de hand, zou je denken. Maar dan strandt de relatie. Je krijgt een stevige eindfactuur en ziet dat de tarieven veel hoger zijn dan was afgesproken. De prijsverhoging is echter toegestaan op grond van de algemene voorwaarden.

Dit overkwam de ondernemer in de zaak waarover de Rechtbank Rotterdam oordeelde op 21 april jl. De accountant beriep zich op de algemene voorwaarden, als grond voor de tariefverhoging. De ondernemer betwistte dat hij de algemene voorwaarden had ontvangen. Gelet op de getekende offerte, waarin hij dus niet alleen akkoord ging met de voorwaarden, maar ook tekende voor ontvangst, kreeg de ondernemer van de rechtbank de mogelijkheid om te bewijzen dat hij de voorwaarden niet had ontvangen. Een hachelijke zaak dus, bewijzen dat je iets niet hebt ontvangen. Dat lukt in de meeste gevallen natuurlijk niet.

Wat leren we hiervan?

  1. Teken niet zomaar voor ontvangst van algemene voorwaarden als je ze helemaal niet hebt ontvangen.
  2. Ga überhaupt niet klakkeloos akkoord met algemene voorwaarden; weet waar je voor tekent!
  3. Als je tekent voor ontvangst van de voorwaarden terwijl je ze echt niet hebt ontvangen, dan heb je een groot bewijsprobleem als je ze later van tafel wilt krijgen. Je zult dan moeten bewijzen dat je ze niet hebt ontvangen. Een haast onmogelijke opdracht, met als gevolg dat je vastzit aan die voorwaarden.

In onze praktijk zijn geschillen over algemene voorwaarden aan de orde van de dag. Met een aantal duidelijke vuistregels kom je goed beslagen ten ijs en voorkom je onaangename verrassingen. Wij kennen de angels en voetklemmen. Meer weten? Neem gerust (maar wel op tijd) contact met mij op via m.vankempen@forwardadvocaten.nl of bel met ons kantoor: 088 6007 800

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Mark van Kempen.