Onze expert op het gebied van Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), Jan van der Valk, schrijft in deze blog zijn visie op het bericht dat ABN Amro alle particuliere klanten moet doorlichten.

De acties van toezichthouders gericht tegen het witwassen en de financiering van terrorisme lijken in aantal toe te nemen. Zo werd gisteren bekend dat de ABN Amro bank al haar cliënten moet gaan doorlichten. Het klantenonderzoek dat zij als Wwft-instelling moet verrichten was kennelijk onvoldoende. Dit betekent dat zij wellicht ook een hoge (bestuurlijke) boete tegemoet kan zien van maximaal 5 miljoen euro indien het een eerste overtreding betreft en van maximaal 10 miljoen euro bij recidive.

De bank zal op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve haar Wwft dossiers op orde moeten maken en een cliëntenonderzoek moeten doen. Naar aanleiding van de uitkomst van een dergelijk cliëntenonderzoek en bij het eventueel constateren van een ongebruikelijke transactie, is de bank verplicht op grond van de Wwft om deze ongebruikelijke transactie te melden bij het FIU (Financial Intelligence Unit: een zelfstandig bestuursorgaan van de Staat der Nederlanden ondergebracht bij de Nationale Politie). Nederland gaat bij de meldplicht verder dan andere landen waar een dergelijke verlichting wordt beperkt tot verdachte transacties.

Uit het jaarverslag 2018 van de voornoemde FIU blijkt dat bij notarissen over 2018 een toename van 65% van het aantal meldingen is te constateren.

Advocaat Jan van der ValkIs dit een zorgwekkende ontwikkeling?

Het antwoord daarop lijkt ontkennend te zijn. In juli 2018 trad een wijziging van de Wwft in werking (ter invoering van de zogenaamde vierde EU Anti witwasrichtlijn), waarbij de verplichting tot het verrichten van een verscherpt cliëntenonderzoek werd uitgebreid en dat heeft ongetwijfeld geleid tot meer meldingen. Maar met name de gelijktijdige invoering van een ruime objectieve indicatie voor het bestaan van een ongebruikelijke transactie heeft daartoe bij gedragen, hetgeen ook wordt vermoed door de FIU in haar jaarverslag.

Wilt u meer weten over de Wwft of wilt u weten in hoeverre u of uw onderneming onder deze wetgeving valt en voldoet aan de in de Wwft opgenomen verplichtingen? Neem dan contact op met onze specialist: Jan van der Valk, j.vandervalk@forwardadvocaten.nl.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Jan van der Valk.