Energie transitie: mis de boot niet!

Ondernemers hebben dagelijks te maken met de energietransitie. Al was het maar omdat het klimaat simpelweg verandert. Zo heeft Nederland op veel plekken te kampen met een te hoge stikstofdepositie, waardoor de soortendiversiteit in de natuur (die onder meer is beschermd in een aantal Natura-2000 gebieden) achteruit gaat. Dit leidt er onder meer toe dat

Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

Het kabinet heeft 22 november jl. een wetsvoorstel (35971) ingediend dat het mogelijk maakt om een coronatoegangsbewijs op de werkvloer te vragen, als dat noodzakelijk is voor vermindering van overdracht van het coronavirus. Inhoud wetsvoorstel In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is op dit moment uitputtend opgesomd op welke terreinen een coronatoegangsbewijs (ctb) als voorwaarde

Per direct ontbinding arbeidsovereenkomst: werknemer weigert dragen mondkapje

Werkgever, werkzaam in de schoonmaakbranche, heeft haar medewerkers laten weten dat zij tijdens het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden altijd een mondkapje moeten dragen. De klanten van werkgever zijn luchtvaartmaatschappijen. De schoonmaakwerkzaamheden bestaan uit het reinigen van vliegtuigen. De vliegtuigmaatschappijen hanteren een strikte mondkapjesplicht op de luchthaven en aan boord van de vliegtuigen. Eén van de medewerkers

Hebt u uw UBO al geregistreerd?

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen in Nederland verplicht de eigenaar van de onderneming of de persoon met feitelijke zeggenschap (de zogenaamde UBO) in te schrijven in het zogenaamde UBO register. Dit kan via de Kamer van Koophandel. Als UBO wordt aangemerkt een persoon met meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25%

Kinderalimentatie en lage woonlasten

Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt sinds april 2013 conform de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatie uitgegaan van forfaitaire lasten, waaronder een forfait aan woonlasten ter hoogte van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Dus wanneer iemand een netto besteedbaar inkomen heeft van € 3000 per maand, dan wordt in de alimentatieberekening

Vermogen en alimentatie, wel of niet interen?

De berekening van alimentatie staat in beginsel los van de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat ook als u onder koude uitsluiting gehuwd bent, partneralimentatie aan de orde kan zijn. Maar hoe zit het nu als uw ex-partner aanspraak maakt op partneralimentatie, terwijl hij/zij over

Goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering

Op 31 maart jl. heeft het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak gedaan in een geschil tussen DAS Rechtsbijstand en haar verzekerde over de vrije advocatenkeuze. Het geschil ontstond naar aanleiding van een rectificatieprocedure bij de kantonrechter tussen de verzekerde van DAS en de Nederlandse Triatlonbond (NTB) die onjuiste feiten over verzekerde had geplaatst op zijn website. De

Heeft u uw systemen op orde met betrekking tot WWTF?

Op 19 april heeft het hoofd van het functionele parket van het openbaar ministerie bekend gemaakt dat het een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar de (voormalige) bestuurders van de ABN AMRO bank op verdenking van  overtreding van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze aankondiging komt nadat de bank  hiervoor