Keuze voor de juiste rechter in internationaal verband

Bij het contracteren in de dagelijkse praktijk wordt als vrijwel vanzelfsprekend in veel contracten een keuze gemaakt voor een rechtsprekende instantie in een bepaald arrondissement of een arbitrage instituut welke exclusief bevoegd is om over geschillen tussen partijen te beslissen. Een dergelijke forumkeuze is naar Nederlands recht in veel gevallen mogelijk. Deze expliciete keuze door

Algemene voorwaarden, altijd lastig…

Stel, je krijgt een nette offerte van je kersverse accountant. Daarin is opgenomen dat je door ondertekening ervan instemt met de algemene voorwaarden en dat je die ook keurig hebt ontvangen. Niets aan de hand, zou je denken. Maar dan strandt de relatie. Je krijgt een stevige eindfactuur en ziet dat de tarieven veel hoger

“Hallo, hoort u mij?”

Zittingen tijdens de Coronacrisis U heeft het ongetwijfeld gezien op het nieuws of gelezen in de krant: door de Coronacrisis is de Rechtspraak gedwongen om in sneltreinvaart alternatieven te bedenken voor fysieke zittingen. Helemaal nieuw is dat overigens niet; in sommige spoedeisende zaken worden partijen al jaren telefonisch door de rechter gehoord. Maar een zitting

Snelle invoer WHOA: dwangakkoord voor schuldeisers ook buiten faillissement

Het coronavirus (covid-19) heeft wereldwijd en in Nederland een ongekende impact. Naast de door de Nederlandse overheid getroffen forse maatregelen is sanering van schulden bij bedrijven noodzakelijk om onnodige faillissementen te voorkomen. Daarbij kan snelle invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpen. Na een lang en gedegen voorbereidingstraject – waarbij ook is gekeken

De komst van het UBO register

Inleiding In deze barre tijden van Corona zou je als ondernemer en/of WWFT instelling de komende wetgeving die van belang is voor de onderneming haast uit het oog verliezen. Een van deze wetsvoorstellen is de instelling van en de verplichting tot het invoeren en bijhouden van UBO gegevens in een UBO register in het kader