Noodpakket 2.0

Een korte samenvatting van het Noodpakket 2.0 met daarnaast het perspectiefpakket op langere termijn. Hierbij moeten wij enige bescheidenheid in acht nemen want sommige zaken liggen nog op de onderhandelingstafel of moeten technisch nog worden uitgewerkt. De huidige NOW-regeling wordt met drie maanden uitgebreid tot en met 31 oktober 2020 waarbij ook een deel van

Curatoren voorzien een golf van faillissementen als extra steun uitblijft

In het kort: Curatoren en herstructureerders verwachten een golf van faillissementen vanwege corona Ondernemers zien de omzet helemaal opdrogen, terwijl de vaste lasten doorlopen Experts pleiten voor extra maatregelen om de nevenschade van de intelligente lockdown te dempen Anders stevenen we af op ‘een massale, maatschappelijke onteigening’. Een golf van faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en meer

Forse toename faillissementen

De economische groei daalt het komend kwartaal wereldwijd met 15 procent. En het aantal faillissementen over heel 2020 stijgt met 14 procent. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de researchafdelingen van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, en de Duitse Allianz Group. Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen toch in

Heeft u in 2016 als ondernemer buitenlandse BTW betaald? Regel de terugvraag voor 1 oktober!

Heeft u in 2016 als ondernemer buitenlandse BTW betaald? Deze BTW kan onder voorwaarden worden teruggevraagd via de Nederlandse Belastingdienst. Er gelden de volgende voorwaarden: Uw onderneming is in Nederland gevestigd. U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de btw daar als

Team Forward barst van de groeiambitie!

Vol trots kunnen we melden dat de ervaren advocaten Geeske van Campen, Patty Dekker en Maarten Letschert op 1 september 2017 bij Team Forward starten! Met deze mooie uitbreiding spelen we in op cliëntvragen rondom personen-, familie- en erfrecht, strafrecht en verstevigen we onze positie als specialist in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Met groot enthousiasme heten

UBO

Legt het UBO-register straks uw gegevens bloot?

Recentelijk heeft onze (demissionaire) regering een concept-implementatiewet bekend gemaakt ten behoeve van het in te voeren UBO-register. Het is de bedoeling dat belanghebbenden (UBO’s; ofwel “Ultimate Benificial Owners”) van een onderneming of rechtspersoon centraal worden geregistreerd met ingang van 26 juni 2017. Dit register zal vervolgens openbaar toegankelijk zijn en kan daardoor gevolgen hebben voor