Inleiding

Er is een toenemende schaarste op de Nederlandse woningmarkt. De overheid probeert hieraan sturing te geven door onder meer de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, de veranderende rol van woningcorporaties en de behoefte aan huurwoningen in het sociale en/of middensegment.

Van 26 maart tot 7 mei 2018 heeft het (initiatief)wetsvoorstel ‘Wet voldoende betaalbare woningen’ ter consultatie gelegen (internetconsultatie.nl). Met dit wetsvoorstel willen de indieners voorkomen dat de hoeveelheid sociale-huurwoningen afneemt door sloop of verkoop van zulke woningen. Een sociale-huurwoning zou pas mogen worden verkocht of gesloopt, als er tenminste een nieuwe sociale-huurwoning voor terugkomt.

Doelstelling

Er is sprake van een geleidelijke uitholling van de sociale-huurvoorraad. De komende jaren neemt het aantal sociale-huurwoningen volgens de memorie van toelichting naar verwachting af met minimaal 65.000. Het wetsvoorstel beoogt dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen (woningen met een huurprijs van ten hoogste € 710,68 per maand) ten minste op peil blijft. Daartoe wordt voorgesteld om in de Woningwet op te nemen dat afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, gemeente en woningcorporatie over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (de prestatieafspraken) niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen van de corporatie afneemt. De prestatieafspraken staan een daling toe van sociale huurwoningen tot 162.000. Het wetsvoorstel stelt dat de uitkomst van de onderhandelingen over de prestatieafspraken in beginsel niet mag zijn dat het aantal sociale-huurwoningen van de betrokken woningcorporaties daalt. Dit betekent dat de voorraad op peil moet blijven. Sloop en verkoop zijn toegestaan, mits gelijktijdig maatregelen worden genomen om de voorraad weer aan te vullen. Dit kan zijn nieuwbouw, maar ook aankoop of anderszins. De minister mag gemeenten gemotiveerd uitzonderen van deze hoofdregel, bijvoorbeeld in regio’s met krimp.

Standpunt VNG

De VNG heeft negatief geadviseerd over het concept wetsvoorstel om de volgende redenen:

  • Het aantal sociale huurwoningen in een gemeente moet een lokale afweging blijven
  • Het wetsvoorstel past niet in de gedachte van de Woningwet
  • De voorgestelde uitzonderingsregel is een onwenselijke extra stap bij het maken van prestatieafspraken en het is onduidelijk welke criteria hiervoor gelden.

In de brief van de VNG leest u de onderbouwing van deze drie argumenten.

Meer informatie

Forward Advocaten is een modern advocatenkantoor dat organisaties, overheden en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) juridische vraagstukken. Onze advocaten / juristen hebben een ruime expertise en praktijkervaring, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Nieuwsgierig naar de voordelen voor u en niet bang voor een kritisch vergelijk? Neem dan contact op met Frans van der Loo of één van de andere Forward Specialisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Frans van der Loo.