Stel u verhuurt podia voor evenementen. Door de Corona crisis wordt het ene na het andere evenement afgelast en uw klanten annuleren de contracten. “Overmacht!”, zeggen ze…. Kan dat zomaar?

Waarschijnlijk hanteert u algemene voorwaarden. Daar staat keurig een overmachtsbepaling in. Die bepaling is echter vrijwel altijd vanuit uw situatie beschreven. Met andere woorden, die bepaling geeft aan wanneer u als leverancier een beroep op overmacht kunt doen. In deze Corona crisis, is het echter uw klant die een beroep op overmacht doet en daarom de opdracht annuleert. We spreken dan juridisch van ‘schuldeisersovermacht’ (artikel 6:58 BW). De gevolgen daarvan zijn niet in de wet geregeld. Voor de beoordeling daarvan moet dan worden teruggevallen op de redelijkheid en billijkheid. 

Beoordeeld moet worden of u van de klant een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten en hij ondanks de situatie, de spullen van u moet huren c.q. de huursom moet betalen. Indien dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan kunt u de klant niet aan zijn verplichtingen houden (artikel 6:248 lid 2 BW).

Of de klant de opdracht mag annuleren of dat er andere – minder verstrekkende – oplossingen zijn, zal per geval moeten worden bekeken. Bij het door de overheid afgelasten van evenementen vanwege het Corona virus, meen ik dat het annuleren van de opdracht door de klant in dit voorbeeld vanwege overmacht stand zal houden. Een vergelijkbaar voorbeeld speelde ten tijde van de vogelpestepidemie in 2003 waarover de Rechtbank Arnhem in 2005 oordeelde.

Heeft u vragen over contracten met uw klanten of leveranciers en speelt het Corona virus daarbij een rol? Neemt u gerust contact op met Mark van Kempen, m.vankempen@forwardadvocaten.nl

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Mark van Kempen.