Begin juli verhuist het kantongerecht Tilburg, officieel geheten de rechtbank, kamer voor kantonzaken, locatie Tilburg, naar haar nieuwe locatie op het Piusplein (nummer 50) in Tilburg. De kantonrechter is – en dat is wellicht minder goed bekend – in een groot aantal gevallen de enige bevoegde rechter bij een geschil tussen twee partijen. Zo behandelt de kantonrechter onder meer zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, of een agentuur-, huur-, of huurkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering. Daarnaast behandelt de kantonrechter (incasso)zaken waar een financieel belang centraal staat van maximaal € 25.000,–. Het spreekt dan ook voor zich dat onze advocaten regelmatig voor de kantonrechter te Tilburg staan om onze klanten bij te staan, als eisende of verwerende partij. We zijn dan ook reuze benieuwd naar de nieuwe locatie!

Meer informatie omtrent de verhuizing? Kijk op https://bit.ly/2ZEaueP

Wij kijken er enorm naar uit om de eerste zittingen op de nieuwe locatie bij te wonen en uiteraard wij wensen een ieder die werkzaam is bij het kantongerecht Tilburg veel succes met de aanstaande verhuizing.

Mocht je een geschil hebben die onder het takenpakket van de kantonrechter valt, staan wij je graag met raad en daad ter zijde en adviseren wij om contact op te nemen met één van de leden van Forward Litigation, te weten Noud Broeren, Jan van der Valk, Mark van Kempen, Délon Vielvoye of Robin Schelvis.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Robin Schelvis.