Door een ongekend aantal aanvragen en werkvermindering tengevolge van het Corona virus COVID-19 is de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang ingetrokken en worden er geen ontheffingen meer verleend. Er wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Als er een vergunning is verkregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet je gebruik maken van de nieuwe regeling.

Er kunnen geen aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend. De aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkorting regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Mogelijk zal er aanvullende informatie opgevraagd worden. De nieuwe regeling zal op korte termijn in werking treden. Een update volgt zodra er meer bekend is!

Heb je hier vragen over of kunnen wij jou helpen bij de aanvraag? Neem dan contact op met:

Claire Clarijs (c.clarijs@forwardadvocaten.nl, 06 2500 3132)

Advocaat Claire Clarijs

of Patty Dekker (p.dekker@forwardadvocaten.nl, 06 8133 9229).

Advocaat Patty Dekker

 

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Patty Dekker.