… Frans van der Loo

Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Frans van der Loo aan het woord.

1. Hoe ben jij bij Forward terecht gekomen?

Na een bruiloft in Toscane van een van mijn dochters ontmoette ik op de terugweg bij het inchecken op het vliegveld in Rome mijn huidige kantoorgenote Desiree Schrijvers van Zenden. Aangezien ikzelf op dat moment met een advocaat in Roermond samenwerkte, was het contact al snel gelegd. De advocaat in Roermond werd ziek en aan de samenwerking kwam helaas een einde omdat hij noodgedwongen moest stoppen met zijn advocatenpraktijk. Met enkele andere advocaten zijn we toen gaan onderzoeken of we samen een nieuw kantoor zouden kunnen oprichten. In dat kader kwam ook het contact met Forward tot stand en werden diverse zeer constructieve gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het aangaan van een maatschap met mijn compagnon Jan van der Valk, waarna wij ons als samenwerkingspartner hebben aangesloten bij Forward Advocaten. Dat is ons tot nu toe zeer goed bevallen. Een warm nest met fijne collega’s en kwalitatief uitstekende advocaten. En bovendien een heel aangename werksfeer.

2. Wat is jouw specialisatie en waarom trekt dat jou zo aan?

Mijn specialisatie betreft het Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht en Vastgoedrecht. Ik heb  me lange tijd bezig gehouden met bestuursrechtelijke/juridische advisering en de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij diverse overheidsinstanties. Tevens ben ik zeer actief geweest met de begeleiding van grote (infrastructurele) projecten en de juridische advisering inzake procedurele vraagstukken en conditionering van deze projecten. Dit zowel bij de overheid als de aannemerij en met name wat betreft projectmanagement en procedurebehandeling in alle facetten van het omgevingsrecht, zoals ruimtelijke ordening, milieu, water, infra en natuur. De veelheid aan vaak gecompliceerde regelgeving met zijn onderlinge verwevenheid en de vele contacten met de diverse actoren in deze gebieden hebben mij altijd zeer gefascineerd. Op het privaatrechtelijke vlak heb ik daarnaast veel expertise opgedaan met betrekking tot het vastgoedrecht in zeer brede zin (van grondverwerving en onteigening tot het opstellen van contracten en schadeafhandeling). Op dit terrein hebben contacten met burgers, bedrijven en overheidsinstanties en de noodzaak tot het vinden van oplossingen, indien nodig buiten de kaders, mij altijd erg aangetrokken.

3. Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?

Mijn slechtste eigenschappen zijn dat ik een optimistische planner ben en ook een deadlinevreter. Mijn beste eigenschappen zijn dat ik heel stressbestendig ben, zeer oplossingsgericht en op mijn best in een cooking pressure. Mijn levensmotto is “Leven en laten Leven” en daarbij houd ik van goede humor en probeer ik elke dag zo veel mogelijk te lachen.

4. Wat is het leukste wat je ooit in je loopbaan hebt meegemaakt?

Een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak inzake de aanleg van de RW73 Zuid, Venlo-Maasbracht, met een 30-tal advocaten, juristen, beleidsambtenaren en belanghebbenden, waaronder Das en Boom. Dat leek wel een Poolse landdag, alles ging kriskras door elkaar. Aan het eind van de zitting vroeg de voorzitter van de Afdeling aan een van de advocaten, tevens hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht, of hij nog eens goed kon uitleggen hoe de juridische constellatie in deze zaak moest worden bezien. Toen vielen mijn schoenen van verbazing bijna uit; een betrokken advocaat die de rechtsprekers moest gaan vertellen hoe het juridisch precies in elkaar stak. Dat vond ik heel amusant.

5. Wat zou je ondernemers mee willen geven?

Onderschat procedures niet en neem deze tijdig mee in de planning van een project of bouwplan, evenals de onderlinge verwevenheid daarvan. Dat bespaart kostbare tijd! Zoek daarbij in een vroeg stadium de dialoog met alle betrokkenen en probeer problemen van te voren te lokaliseren en op te lossen, dit zowel bij (overheids)instanties als bij burgers of bedrijfsleven. 

Laat je tijdig informeren over het wetgevingsproces inzake de stelselherziening van de nieuwe Omgevingswetgeving, die op 1 januari 2022 naar verwachting in werking zal treden, en met name over de vereisten van burgerparticipatie bij het ontplooien van initiatieven.

 

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Frans van der Loo.