De economische groei daalt het komend kwartaal wereldwijd met 15 procent. En het aantal faillissementen over heel 2020 stijgt met 14 procent. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de researchafdelingen van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, en de Duitse Allianz Group.

Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen toch in financiële moeilijkheden komen. Het is voor iedereen van groot belang om faillissementen waar mogelijk te voorkomen. Mocht je vragen hebben over een faillissement of over faillisementsrecht, laat je dan goed informeren. De in het insolventierecht gespecialiseerde advocaten van Forward kennen het belang van banken en andere schuldeisers, en het belang van werkgelegenheid in samenhang met een surséance van betaling, faillissement en doorstart.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met Jorrit Kilian, j.kilian@forwardadvocaten.nl

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Jorrit Kilian.