Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen in Nederland verplicht de eigenaar van de onderneming of de persoon met feitelijke zeggenschap (de zogenaamde UBO) in te schrijven in het zogenaamde UBO register. Dit kan via de Kamer van Koophandel.

Als UBO wordt aangemerkt een persoon met meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten of een persoon met feitelijke zeggenschap in de onderneming.

Laat u na dit tijdig te doen, dan pleegt u een strafbaar feit (economisch delict) waarvoor u strafrechtelijk kunt worden vervolgd.

De recent gewijzigde wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) kent voor deze nieuwe verplichting een overgangstermijn tot en met 27 maart 2022. Dat wil zeggen dat u uiterlijk op 27 maart 2022 uw UBO moet hebben geregistreerd.

Heeft u vragen hierover of heeft u advies nodig bij deze inschrijving, dan kunt u contact opnemen met Jan van der Valk. (j.vandervalk@forwardadvocaten.nl)

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Jan van der Valk.