Wij zijn Délon Vielvoye en Robin Schelvis en wij houden ons dagelijks bezig met het voeren van gerechtelijke procedures. Wij zullen op regelmatige basis tips en adviezen gaan geven over het voeren van een procedure.

De eerste tip gaat over de vaststellingsovereenkomst. Bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst beogen partijen afspraken te maken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie. Een dergelijke overeenkomst is niet makkelijk ongedaan te maken. Het is dus van belang om in een vaststellingsovereenkomst goed te anticiperen op alle mogelijke toekomstige scenario’s. De gevolgen kunnen anders zeer vervelend zijn. De eigenaar van de jacuzzi in de procedure met vindplaats ECLI:NL:RBMNE:2018:6617 kan daarover meepraten.

Wat is er gebeurd?

In april 2006 heeft een koper een jacuzzi gekocht voor € 14.500,- inclusief btw. Een onderdeel daarvan functioneerde vanaf het begin niet naar behoren. Koper is op 25 september 2013 een rechtszaak begonnen, waarin hij ontbinding van de koopovereenkomst eiste of anders herstel van dat onderdeel. De rechtszaak is geëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst kwam erop neer dat de verkoper tot reparatie zou overgaan bij de koper. Als dat niet zou lukken, zou de verkoper de jacuzzi meenemen naar de importeur in België om de reparatie daar te laten plaatsvinden.

Het herstel lukte niet en de verkoper haalde de jacuzzi ook niet op ter reparatie. De koper begon een nieuwe rechtszaak met als inzet de ontbinding van de koopovereenkomst of anders uitvoering van de vaststellingsovereenkomst. De tweede rechtszaak eindigde wel met een vonnis. Daarmee is de tekortkoming van de verkoper bij de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst niet zwaarwegend genoeg bevonden om de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst te rechtvaardigen. De ontbinding werd afgewezen. De rechter kwam wel uit bij veroordeling van verkoper om alsnog de jacuzzi op te halen ter reparatie.

In 2016 is de jacuzzi teruggekomen bij koper. Vervolgens hebben diverse deskundigen de werking onderzocht. Koper is niet tevreden met het resultaat. Koper laat het er niet bij zitten en gaat opnieuw procederen. Hij vorderde weer de ontbinding van de koopovereenkomst, met als gevolg dat hij recht heeft om de koopsom terug te ontvangen. De procedure levert de koper uiteindelijk niets op. Het beroep op ontbinding van de koopovereenkomst afgewezen. Dat heeft alles te maken met het feit dat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten. Koper komt slechts het beroep op ontbinding toe op het moment dat ook de vaststellingsovereenkomst kan worden ontbonden. Dat recht heeft de koper slechts in het geval hij kan bewijzen dat de verkoper de vaststellingsovereenkomst niet correct uitvoerde. Dat lukt de koper niet.

Waar ging het in deze procedure voor eiser nu mis?

De tweede en derde procedure hadden voorkomen kunnen worden indien de advocaat van koper voor een goede vaststellingsovereenkomst had gezorgd. Hoe? Door bij de vaststellingsovereenkomst te bedingen dat in het geval reparatie onverhoopt niet binnen een bepaalde periode zou lukken, koper alsnog het recht zou hebben om zich op ontbinding te kunnen beroepen (zodat er aanspraak zou kunnen worden gemaakt op € 14.500,-).

Deze uitspraak bevestigt dat het van belang is om, mocht u met een procedure worden geconfronteerd, goed te laten bijstaan door een ervaren professional. Délon Vielvoye en Robin Schelvis staan u hierbij graag terzijde.

Advocaat Délon Vielvoye  Advocaat Robin Schelvis

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Robin Schelvis.