In een kort-gedingvonnis (C/13/672492 KG ZA 19-985 FB/JD, lees hier de volledige uitspraak: https://www.itenrecht.nl/artikelen/google-moet-recensies-verwijderen-en-naw-gegevens-afgeven) veroordeelt de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam Google om gegevens van Google accounthouders te verstrekken aan een ondernemer die last heeft van negatieve recensies. Vraag is waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting liggen.

De ondernemer in kwestie had binnen een korte periode 10 zeer negatieve recensies ontvangen via Google Maps. Hij had daarover geklaagd bij Google, die een aantal daarvan verwijderde, maar ook een aantal liet staan. Daaronder was een zeer negatieve recensie van een bruid, die haar bruidsjurk zou hebben laten vermaken bij de ondernemer en die daar zeer ontevreden over was, want haar trouwdag was verknold. De ondernemer gaf aan dat hij deze dienst helemaal niet verleende.

De rechtbank oordeelde dat de recensies waarschijnlijk in strijd waren met het publicatiebeleid van Google zelf. Bepaalde elementen in de gebruikersgegevens van de google-accounts (bijvoorbeeld anonimiteit, niet traceerbaarheid) en de inhoud van de recensies (beweerdelijk agressief gedrag van de eigenaar van de onderneming, afraden van de diensten) kwamen overeen. Daarnaast had de ondernemer moeten ervaren dat er gedreigd was met negatieve recensies, vlak voordat deze werden geplaatst.

Enige weken geleden schreef ik nog over een recente uitspraak van het Gerechtshof, waarin werd geoordeeld dat Ziggo geen gegevens over haar klanten hoefden te verstrekken om het aanpakken van illegale downloads tegen te gaan. Nu oordeelt de voorzieningenrechter niet alleen dat Google de bij haar bekende accountgegevens (dus niet de IP-adressen van de apparatuur waarmee de recensies zijn geplaatst) moet verstrekken; ook mag Google de negatieve (waarschijnlijk valse) recensies niet meer tonen op Google Maps.

Deze uitspraken laten zien dat de rechtspraak een heel nieuw scala aan criteria ontwikkelt aan de hand waarvan getoetst kan worden of recensies of uitlatingen op internet (on)rechtmatig zijn en hoe intellectuele eigendommen en de eer en goede naam van ondernemers en privépersonen kunnen worden beschermd.

Heeft u vragen op het gebied van IT, internet of privacy, neem dan contact op met Robert-Jan van der Wart.

Advocaat Robert-Jan van der Wart

Robert-Jan van der Wart – advocaat privacy

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met admin.