Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht heeft betrekking op de wijze waarop werknemers worden betrokken bij de totstandkoming van belangrijke beleidsbeslissingen van de ondernemer. Afhankelijk van de omvang van de organisatie kan dat in de vorm van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de algemene personeelsvergadering. Ook zijn er combinaties en overkoepelende vormen van medezeggenschap mogelijk indien een onderneming bijvoorbeeld deel uitmaakt van een groep van ondernemingen of een deel van de personeelsvertegenwoordiging op internationaal niveau plaatsvindt.

Win advies in

Medezeggenschap en juridische procedures

Claire Clarijs adviseert regelmatig ondernemers en ondernemingsraden over de inrichting van die medezeggenschap en de relevante procedures voorafgaand aan belangrijke beleidsbeslissingen. Dit betreft onder andere de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, herstructureringen, herfinancieringen, fusies en overnames. Ook het voeren van juridische procedures en het onderhandelen met vakbonden maakt hier onderdeel van uit.

Ondersteuning op het gebied van medezeggenschapsrecht

Schakel onze specialist Claire in voor advies bij de inrichting van medezeggenschap en de relevante procedures voorafgaand aan belangrijke beleidsbeslissingen.