Overheidsrecht vraagt om de juiste benadering

Onder het overheidsrecht vallen alle juridische zaken waar u als ondernemer of particulier de wegen van de overheid kruist. Omdat de overheid verschillende juridische domeinen benut, is het belangrijk de situatie juist te benaderen en is een goede reactie van belang.

Win advies in

Bestuursrechtelijke, privaatrechtelijk en strafrechtelijke handhaving

De juridische wegen van overheidsorganen kunnen verschillen. Zo kunnen het rijk, provincie, gemeente, waterschappen en overige overheidsorganen bestuursrechtelijk optreden. Hierbij gaat het om rechtsbescherming in de vorm van bezwaar, beroep, hoger beroep of voorlopige voorziening.

Daarnaast verricht de overheid ook privaatrechtelijke rechtshandelingen: zaken die naar burgerlijk recht beoordeeld moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij een overeenkomst sluit ter vergoeding van een schade. Tot slot bestaat het handhavend optreden door middel van strafrecht, waarbij onder meer het Wetboek van Strafrecht als leidraad dient.

Complexe materie, juiste benadering

De genoemde rechtsgebieden verschillen van elkaar en kunnen zelfs door elkaar lopen. Het is daarom van belang deze kluwen uit elkaar te laten trekken door een specialist in overheidsrecht. Bij Team Forward is Frans van der Loo de aangewezen persoon. Hij deed jarenlange ervaring op bij verschillende gemeenten en binnen de advocatuur. Het belang van de juiste reactie is voor hem gesneden koek.

Team Forward helpt

Op zowel persoonlijk als ondernemend niveau denken we met u mee. Waar soms het indienen van een bezwaar of zienswijze voldoende kan zijn, is er in andere gevallen meer nodig om juist te reageren binnen het overheidsrecht. Transparantie en samenwerking staat bij ons op plek één. Wij delen onze kennis en ervaring met u voor optimale hulp.

Complexe materie verdient een specialist

Complexe materie verdient een specialist. Dit helpt u op termijn verder dan het besparen op gedegen kennis en ervaring. Onze specialist Frans van der Loo helpt u graag verder met alle kwesties binnen het overheidsrecht.