Procederen

Gesteggel rond contracten en of onenigheid over aansprakelijkheid. Iedere ondernemer heeft er wel eens mee te maken. De specialisten van Team Forward voeren een gerechtelijke procedure voor u als een conflict niet op is te lossen met de wederpartij. Zij schakelen onderling met adequate kennis om het geschil tot een goed einde te brengen.

Win advies in
Met een doortastende aanpak en strakke dossiervorming van meet af aan, zorgen we voor een optimale processtrategie.

Enkele specialisten op het gebied van procederen

Schakel ons in voor gerechtelijke procedures