Het is verzekeraars (kennelijk) een doorn in het oog: de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde al op 7 november 2013, dat je als verzekerde het recht hebt om zelf een advocaat te zoeken, indien een zaak op een procedure uitloopt. De kosten voor die advocaat moeten dan door de verzekeraar worden betaald. Verzekeraars zijn daar niet blij mee en houden de zaak uit kostenoverwegingen liever aan zichzelf.

In mijn praktijk zie ik regelmatig polissen voorbij komen waarin deze vrije advocaatkeuze tot een wassen neus, lege huls of zo je wilt dode letter wordt gedegradeerd. Ja, je mag zelf een advocaat aandragen, maar daarmee wordt het maximum aan gedekte kosten ineens met een factor 10 verlaagd (bijvoorbeeld van € 60.000,- naar € 6.000,-) voor zaken waarin een advocaat wettelijk niet verplicht is zoals arbeidszaken of zaken met een financieel belang tot € 25.000,-. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van de uitspraak van het Europese Hof en staat daarmee op gespannen voet. Feitelijk is er dan geen sprake van een vrije advocaatkeuze meer.

Hoezeer het Europese Hof hecht aan het belang van de vrije advocaatkeuze, blijkt wel uit een recente uitspraak van het hof in een Belgische zaak. Het Belgische recht kent een wettelijke bemiddelingsprocedure die partijen bijvoorbeeld in een arbeidszaak moeten volgen voordat men naar de rechter kan stappen. Die bemiddelingsprocedure wordt door het Europese Hof van Justitie al beschouwd als een procedure waarvoor de verzekerde zelf een advocaat moet kunnen kiezen. Een goede ontwikkeling maar in Nederland kennen we zo’n wettelijk geregelde bemiddelingsprocedure niet.

Zolang de wassen neus van de huidige vrije advocaatkeuze niet aangroeit tot een volwaardige en de vergoeding van de kosten van een gekozen advocaat niet gelijk wordt getrokken met de vergoeding van de kosten voor door de verzekeraar ingezette professionals, dan blijft het recht op vrije advocaatkeuze een lege huls.

Heb je een rechtsbijstandverzekering, kijk dan eens na hoe het in jouw geval zit. Heb je vragen? Neem gerust contact op met Mark van Kempen, m.vankempen@forwardadvocaten.nl

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Mark van Kempen.