Alle daadwerkelijk gemaakte proceskosten vergoed wegens onrechtmatig procederen

Op vrijdag 16 maart jl. heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarbij aan de eisende partij  een schadevergoeding werd toegewezen, omdat de wederpartij  misbruik had gemaakt van procesrecht en daarmee onrechtmatig had gehandeld jegens de eiser. (HR 16 maart 2018 ECLI:NL:HR:2018:363, Hoge Raad 16/06040).  De tot schadevergoeding veroordeelde  partij heeft zich in de