Mark van der Schoor

Advocaat

Vestiging 's-Hertogenbosch

Contactgegevens

088 1412 492
m.vanderschoor@forwardadvocaten.nl

Specialisme

Arbeid en inkomen
Arbeidsovereenkomsten
Individueel en collectief ontslag
CAO en bedrijfsregelingen
Reorganisaties
Wet normering topinkomens
Flexibele arbeidsrelaties
Medezeggenschap
Aanstelling en ontslag van bestuurders
Agentuur en distributie
Aangaan en beëindigen van samenwerkingsverbanden
Aandeelhoudersovereenkomsten en -geschillen
Corporate governance

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen
Grotius Academie arbeidsrecht

Overig

Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)