Noodpakket 2.0

Een korte samenvatting van het Noodpakket 2.0 met daarnaast het perspectiefpakket op langere termijn. Hierbij moeten wij enige bescheidenheid in acht nemen want sommige zaken liggen nog op de onderhandelingstafel of moeten technisch nog worden uitgewerkt. De huidige NOW-regeling wordt met drie maanden uitgebreid tot en met 31 oktober 2020 waarbij ook een deel van

Algemene voorwaarden, altijd lastig…

Stel, je krijgt een nette offerte van je kersverse accountant. Daarin is opgenomen dat je door ondertekening ervan instemt met de algemene voorwaarden en dat je die ook keurig hebt ontvangen. Niets aan de hand, zou je denken. Maar dan strandt de relatie. Je krijgt een stevige eindfactuur en ziet dat de tarieven veel hoger

“Hallo, hoort u mij?”

Zittingen tijdens de Coronacrisis U heeft het ongetwijfeld gezien op het nieuws of gelezen in de krant: door de Coronacrisis is de Rechtspraak gedwongen om in sneltreinvaart alternatieven te bedenken voor fysieke zittingen. Helemaal nieuw is dat overigens niet; in sommige spoedeisende zaken worden partijen al jaren telefonisch door de rechter gehoord. Maar een zitting

Curatoren voorzien een golf van faillissementen als extra steun uitblijft

In het kort: Curatoren en herstructureerders verwachten een golf van faillissementen vanwege corona Ondernemers zien de omzet helemaal opdrogen, terwijl de vaste lasten doorlopen Experts pleiten voor extra maatregelen om de nevenschade van de intelligente lockdown te dempen Anders stevenen we af op ‘een massale, maatschappelijke onteigening’. Een golf van faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en meer

Snelle invoer WHOA: dwangakkoord voor schuldeisers ook buiten faillissement

Het coronavirus (covid-19) heeft wereldwijd en in Nederland een ongekende impact. Naast de door de Nederlandse overheid getroffen forse maatregelen is sanering van schulden bij bedrijven noodzakelijk om onnodige faillissementen te voorkomen. Daarbij kan snelle invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpen. Na een lang en gedegen voorbereidingstraject – waarbij ook is gekeken

De komst van het UBO register

Inleiding In deze barre tijden van Corona zou je als ondernemer en/of WWFT instelling de komende wetgeving die van belang is voor de onderneming haast uit het oog verliezen. Een van deze wetsvoorstellen is de instelling van en de verplichting tot het invoeren en bijhouden van UBO gegevens in een UBO register in het kader