UBO-REGISTER: DUUR EN FRAUDEGEVOELIG

Inleiding In deze barre tijden van Corona zou je als ondernemer en/of WWFT instelling de komende wetgeving die van belang is voor de onderneming haast uit het oog verliezen. Een van deze wetsvoorstellen is de instelling van en  de verplichting tot het invoeren en bijhouden van UBO gegevens in een UBO register in het kader

Minderheidsbelangen

In het MKB komen minderheidsbelangen regelmatig voor. Bijvoorbeeld bij het aan boord halen van een investeerder of bij een gedeeltelijke overname. Maar hoe waardeer je of verkoop je zo’n minderheidsaandeel? Dit is één van de lastigste onderwerpen in waarderingsland. Hoe wordt een bedrijfsovername (juridisch) geregeld en waar dient rekening mee te worden gehouden? Een dergelijke

Jurist Frans van der Loo

De vijf vragen aan …….

… Frans van der Loo Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Frans van der Loo aan het woord. 1. Hoe ben jij bij Forward terecht

Voortgang Omgevingswetgeving

De ontwikkelingen inzake de stelselherziening van het Omgevingsrecht blijven elkaar snel opvolgen. Minister Ollongren van BZK, inmiddels weer in functie, zet vaart achter het proces en informeert bij Kamerbrief van 24 juni het parlement over de voortgang van het proces. Inmiddels is ook de  Invoeringswet Omgevingsrecht in het Staatsblad verschenen. Internetconsultaties zijn recent opgestart van

Maak kennis met deze 4 toppers

Het secretariaat van Forward Advocaten bestaat uit vier dames: Rees, Christel, Petra en Greetje. Deze vier toppers zijn onmisbaar voor ons kantoor en we stellen ze dan ook graag aan jullie voor. Rees Bloemsaat Rees Bloemsaat woont in Kaatsheuvel, is getrouwd met Jules en samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Haar hobby’s zijn

Keuze voor de juiste rechter in internationaal verband

Bij het contracteren in de dagelijkse praktijk wordt als vrijwel vanzelfsprekend in veel contracten een keuze gemaakt voor een rechtsprekende instantie in een bepaald arrondissement of een arbitrage instituut welke exclusief bevoegd is om over geschillen tussen partijen te beslissen. Een dergelijke forumkeuze is naar Nederlands recht in veel gevallen mogelijk. Deze expliciete keuze door