Jurist Frans van der Loo

De vijf vragen aan …….

… Frans van der Loo Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Frans van der Loo aan het woord. 1. Hoe ben jij bij Forward terecht

Voortgang Omgevingswetgeving

De ontwikkelingen inzake de stelselherziening van het Omgevingsrecht blijven elkaar snel opvolgen. Minister Ollongren van BZK, inmiddels weer in functie, zet vaart achter het proces en informeert bij Kamerbrief van 24 juni het parlement over de voortgang van het proces. Inmiddels is ook de  Invoeringswet Omgevingsrecht in het Staatsblad verschenen. Internetconsultaties zijn recent opgestart van

Maak kennis met deze 4 toppers

Het secretariaat van Forward Advocaten bestaat uit vier dames: Rees, Christel, Petra en Greetje. Deze vier toppers zijn onmisbaar voor ons kantoor en we stellen ze dan ook graag aan jullie voor. Rees Bloemsaat Rees Bloemsaat woont in Kaatsheuvel, is getrouwd met Jules en samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Haar hobby’s zijn

Keuze voor de juiste rechter in internationaal verband

Bij het contracteren in de dagelijkse praktijk wordt als vrijwel vanzelfsprekend in veel contracten een keuze gemaakt voor een rechtsprekende instantie in een bepaald arrondissement of een arbitrage instituut welke exclusief bevoegd is om over geschillen tussen partijen te beslissen. Een dergelijke forumkeuze is naar Nederlands recht in veel gevallen mogelijk. Deze expliciete keuze door

Noodpakket 2.0

Een korte samenvatting van het Noodpakket 2.0 met daarnaast het perspectiefpakket op langere termijn. Hierbij moeten wij enige bescheidenheid in acht nemen want sommige zaken liggen nog op de onderhandelingstafel of moeten technisch nog worden uitgewerkt. De huidige NOW-regeling wordt met drie maanden uitgebreid tot en met 31 oktober 2020 waarbij ook een deel van