wet partneralimentatie

De Wet herziening partneralimentatie: FAQ

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. In deze blog gaan we in op enkele veelgestelde vragen over deze wet. Wat gaat er veranderen? De maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van twaalf jaar naar vijf jaar. Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan

Wet arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met enkele aanpassingen is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) goedgekeurd door de Tweede Kamer. Kern van deze nieuwe wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen en de kloof tussen vaste contracten en flexibele relaties te verminderen. Zo wordt de ketenregeling verlengd van 2 naar 3

Advocaat arbeidsrecht Tilburg Den Bosch

De 5 vragen aan…

… Mark van der Schoor Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Mark van der Schoor aan het woord. 1. Hoe ben jij bij Forward terecht

Laatste stand van zaken aangaande de Omgevingswet inzake grondeigendom

Op 22 maart is het ontwerp van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet in consultatie gegaan. Hierin zijn regelingen neergelegd inzake onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en kostenverhaal. Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is momenteel in parlementaire behandeling. Met de Aanvullingswet zijn onder meer de instrumenten voorkeursrecht, onteigening en landinrichting, die zijn geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten ,

Forward Advocaten zoekt nieuwe partners

Daar waar andere advocaten samenwerken in oude structuren, zoals een besloten vennootschap of (kosten)maatschap, werkt Forward Advocaten met een uniek concept. De advocaten van Forward werken onder de Forward-vlag, maar zijn zelfstandig ondernemer. Vanwege het succes van het concept is Forward Advocaten voor haar vestiging in Tilburg op zoek naar nieuwe ervaren specialisten die als

Advocaat Claire Clarijs

De 5 vragen aan…

… Claire Clarijs Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Claire Clarijs aan het woord.   1. Hoe ben je bij Forward terecht gekomen? Na mijn

Wilsbekwaamheid

Wils(on)bekwaamheid

Onderstaand artikel schreef ik voor het Bossche Baliebulletin, de nieuwsbrief voor advocaten in het arrondissement Oost-Brabant. Stel, u wordt gebeld door een man die graag samen bij u langs wil komen in verband met de onderbewindstelling van zijn vrouw, die gediagnosticeerd is met Alzheimer. De volgende dag komen meneer en mevrouw samen naar uw kantoor.

Robert-Jan van der Wart - Forward Advocaten Tilburg

Kennismaking Robert-Jan van der Wart

Team Forward blijft groeien! Vorige week maakten we bekend dat we weer een nieuwe partner hebben in de persoon van Robert-Jan van der Wart. Hij is al de derde advocaat in een half jaar die toetreedt. We zijn blij met zijn komst. Met alle specialisaties van ons team kunnen we onze klanten nog beter van