Hebt u uw UBO al geregistreerd?

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen in Nederland verplicht de eigenaar van de onderneming of de persoon met feitelijke zeggenschap (de zogenaamde UBO) in te schrijven in het zogenaamde UBO register. Dit kan via de Kamer van Koophandel. Als UBO wordt aangemerkt een persoon met meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25%

Kinderalimentatie en lage woonlasten

Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt sinds april 2013 conform de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatie uitgegaan van forfaitaire lasten, waaronder een forfait aan woonlasten ter hoogte van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Dus wanneer iemand een netto besteedbaar inkomen heeft van € 3000 per maand, dan wordt in de alimentatieberekening

Vermogen en alimentatie, wel of niet interen?

De berekening van alimentatie staat in beginsel los van de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat ook als u onder koude uitsluiting gehuwd bent, partneralimentatie aan de orde kan zijn. Maar hoe zit het nu als uw ex-partner aanspraak maakt op partneralimentatie, terwijl hij/zij over

Goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering

Op 31 maart jl. heeft het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak gedaan in een geschil tussen DAS Rechtsbijstand en haar verzekerde over de vrije advocatenkeuze. Het geschil ontstond naar aanleiding van een rectificatieprocedure bij de kantonrechter tussen de verzekerde van DAS en de Nederlandse Triatlonbond (NTB) die onjuiste feiten over verzekerde had geplaatst op zijn website. De

Heeft u uw systemen op orde met betrekking tot WWTF?

Op 19 april heeft het hoofd van het functionele parket van het openbaar ministerie bekend gemaakt dat het een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar de (voormalige) bestuurders van de ABN AMRO bank op verdenking van  overtreding van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze aankondiging komt nadat de bank  hiervoor

Tips algemene voorwaarden

Waarom zijn algemene voorwaarden (hierna av) belangrijk om te hebben? Dat heeft te maken met de wet. In Nederland geldt contractsvrijheid. Partijen mogen daarom veel zelf regelen en is er veel mogelijk om de eigen positie te versterken. Voordeel van de av is verder dat de tekst van de overeenkomst beperkt kan blijven tot de

Ouderverstoting

Een van je grootste nachtmerries als ouder is om na je scheiding het contact met je kind te verliezen. Toch gebeurt dat nog al te vaak. Hulpverlening en het juridische systeem schieten nu nog regelmatig tekort daar waar het gaat om het herstellen van contact tussen ouder en kind. Dit tot grote frustratie van de

Maak kennis met Mark van Kempen

Op de vraag hoe Mark bij Forward terecht is gekomen, antwoordt hij: “Robin Schelvis en Jorrit Kilian kende ik al een tijdje. In de zomer van 2019 heb ik leuke gesprekken met hen gehad over een nieuwe stap. De klik was er direct. Forward biedt het beste van twee werelden: zelfstandig ondernemerschap in teamverband. We