Huur en verhuur van bedrijfsruimte

Huur en verhuur van bedrijfsruimte: hoe zit het ook al weer?

1. Inleiding Bij de huur en verhuur van Bedrijfsruimte is er een wettelijk onderscheid tussen 290-bedrijfsruimte/middenstandsbedrijfsruimte en 230a-bedrijfsruimte/ kantoorruimte. Voor deze beide categorieën gelden namelijk aparte wettelijke bepalingen die verschillend zijn wat betreft de duur, verlenging en opzegging van de huurovereenkomst. Ook zijn er verschillen in huurbescherming en ontruimingsbescherming. Deze dienen goed in het oog

Consultatie Wet voldoende betaalbare woningen

Inleiding Er is een toenemende schaarste op de Nederlandse woningmarkt. De overheid probeert hieraan sturing te geven door onder meer de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, de veranderende rol van woningcorporaties en de behoefte aan huurwoningen in het sociale en/of middensegment. Van 26 maart tot 7 mei 2018 heeft het (initiatief)wetsvoorstel ‘Wet voldoende betaalbare woningen’ ter consultatie

Alle daadwerkelijk gemaakte proceskosten vergoed wegens onrechtmatig procederen

Op vrijdag 16 maart jl. heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarbij aan de eisende partij  een schadevergoeding werd toegewezen, omdat de wederpartij  misbruik had gemaakt van procesrecht en daarmee onrechtmatig had gehandeld jegens de eiser. (HR 16 maart 2018 ECLI:NL:HR:2018:363, Hoge Raad 16/06040).  De tot schadevergoeding veroordeelde  partij heeft zich in de

Forward Advocaten breidt uit!

Forward Advocaten breidt met de komst van Jan van der Valk en Frans van der Loo haar juridische dienstverlening nog verder uit. Het aantreden van beide heren zorgt ervoor dat Forward Advocaten met 14 medewerkers inmiddels een sterke positie inneemt als juridisch dienstverlener. Jan van der Valk heeft een stevige internationale juridische achtergrond. Naast ondernemingsrecht

Ophef vanwege het intrekken van de 403 verklaring door  de Shell ten aanzien van de NAM

Onlangs heeft Shell haar zogenaamde 403 verklaring ten aanzien van de NAM ingetrokken.Het betreft een verklaring op grond van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek waarbij een tot een groep behorende rechtspersoon (bij voorbeeld een NV of een BV) haar jaarrekening niet hoeft te publiceren, omdat zij worden geconsolideerd in de jaarrekening van een andere rechtspersoon behorend

Mijn hond heeft de factuur opgegeten!

Onbetaalde facturen leveren irritaties op, maar kunnen ook zorgen voor problemen in de cashflow van uw onderneming. Het is dan ook uitermate vervelend als u een goed product geleverd hebt of naar tevredenheid een dienst hebt verricht dat uw factuur zonder enige reden onbetaald wordt gelaten. De incassospecialisten van Team Forward hebben inmiddels wel alle

Prinsjesdagspecial Forward Fiscalisten

De regering maakte gisteren, tijdens Prinsjesdag, haar plannen bekend voor het komende jaar. Ondanks de demissionaire status zijn er diverse belangrijke wijzigingen voorgesteld. In deze Prinsjesdagspecial worden de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij gezet. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: –              maatregelen ondernemingen; –              maatregelen werkgever;

Heeft u in 2016 als ondernemer buitenlandse BTW betaald? Regel de terugvraag voor 1 oktober!

Heeft u in 2016 als ondernemer buitenlandse BTW betaald? Deze BTW kan onder voorwaarden worden teruggevraagd via de Nederlandse Belastingdienst. Er gelden de volgende voorwaarden: Uw onderneming is in Nederland gevestigd. U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de btw daar als