Robert-Jan van der Wart - Forward Advocaten Tilburg

Kennismaking Robert-Jan van der Wart

Team Forward blijft groeien! Vorige week maakten we bekend dat we weer een nieuwe partner hebben in de persoon van Robert-Jan van der Wart. Hij is al de derde advocaat in een half jaar die toetreedt. We zijn blij met zijn komst. Met alle specialisaties van ons team kunnen we onze klanten nog beter van

Onteigening in het Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (deel I)

De Aanvullingswet Deze Aanvullingswet is recent ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrechten, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. De Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied worden daardoor vervangen met dit wetsvoorstel. Op

Huur en verhuur van bedrijfsruimte

Huur en verhuur van bedrijfsruimte: hoe zit het ook al weer?

1. Inleiding Bij de huur en verhuur van Bedrijfsruimte is er een wettelijk onderscheid tussen 290-bedrijfsruimte/middenstandsbedrijfsruimte en 230a-bedrijfsruimte/ kantoorruimte. Voor deze beide categorieën gelden namelijk aparte wettelijke bepalingen die verschillend zijn wat betreft de duur, verlenging en opzegging van de huurovereenkomst. Ook zijn er verschillen in huurbescherming en ontruimingsbescherming. Deze dienen goed in het oog

Consultatie Wet voldoende betaalbare woningen

Inleiding Er is een toenemende schaarste op de Nederlandse woningmarkt. De overheid probeert hieraan sturing te geven door onder meer de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, de veranderende rol van woningcorporaties en de behoefte aan huurwoningen in het sociale en/of middensegment. Van 26 maart tot 7 mei 2018 heeft het (initiatief)wetsvoorstel ‘Wet voldoende betaalbare woningen’ ter consultatie

Alle daadwerkelijk gemaakte proceskosten vergoed wegens onrechtmatig procederen

Op vrijdag 16 maart jl. heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarbij aan de eisende partij  een schadevergoeding werd toegewezen, omdat de wederpartij  misbruik had gemaakt van procesrecht en daarmee onrechtmatig had gehandeld jegens de eiser. (HR 16 maart 2018 ECLI:NL:HR:2018:363, Hoge Raad 16/06040).  De tot schadevergoeding veroordeelde  partij heeft zich in de

Forward Advocaten breidt uit!

Forward Advocaten breidt met de komst van Jan van der Valk en Frans van der Loo haar juridische dienstverlening nog verder uit. Het aantreden van beide heren zorgt ervoor dat Forward Advocaten met 14 medewerkers inmiddels een sterke positie inneemt als juridisch dienstverlener. Jan van der Valk heeft een stevige internationale juridische achtergrond. Naast ondernemingsrecht

Ophef vanwege het intrekken van de 403 verklaring door  de Shell ten aanzien van de NAM

Onlangs heeft Shell haar zogenaamde 403 verklaring ten aanzien van de NAM ingetrokken.Het betreft een verklaring op grond van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek waarbij een tot een groep behorende rechtspersoon (bij voorbeeld een NV of een BV) haar jaarrekening niet hoeft te publiceren, omdat zij worden geconsolideerd in de jaarrekening van een andere rechtspersoon behorend