Ouderverstoting

Een van je grootste nachtmerries als ouder is om na je scheiding het contact met je kind te verliezen. Toch gebeurt dat nog al te vaak. Hulpverlening en het juridische systeem schieten nu nog regelmatig tekort daar waar het gaat om het herstellen van contact tussen ouder en kind. Dit tot grote frustratie van de

Maak kennis met Mark van Kempen

Op de vraag hoe Mark bij Forward terecht is gekomen, antwoordt hij: “Robin Schelvis en Jorrit Kilian kende ik al een tijdje. In de zomer van 2019 heb ik leuke gesprekken met hen gehad over een nieuwe stap. De klik was er direct. Forward biedt het beste van twee werelden: zelfstandig ondernemerschap in teamverband. We

UBO-REGISTER: DUUR EN FRAUDEGEVOELIG

Inleiding In deze barre tijden van Corona zou je als ondernemer en/of WWFT instelling de komende wetgeving die van belang is voor de onderneming haast uit het oog verliezen. Een van deze wetsvoorstellen is de instelling van en  de verplichting tot het invoeren en bijhouden van UBO gegevens in een UBO register in het kader

Minderheidsbelangen

In het MKB komen minderheidsbelangen regelmatig voor. Bijvoorbeeld bij het aan boord halen van een investeerder of bij een gedeeltelijke overname. Maar hoe waardeer je of verkoop je zo’n minderheidsaandeel? Dit is één van de lastigste onderwerpen in waarderingsland. Hoe wordt een bedrijfsovername (juridisch) geregeld en waar dient rekening mee te worden gehouden? Een dergelijke

Jurist Frans van der Loo

De vijf vragen aan …….

… Frans van der Loo Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Frans van der Loo aan het woord. 1. Hoe ben jij bij Forward terecht

Voortgang Omgevingswetgeving

De ontwikkelingen inzake de stelselherziening van het Omgevingsrecht blijven elkaar snel opvolgen. Minister Ollongren van BZK, inmiddels weer in functie, zet vaart achter het proces en informeert bij Kamerbrief van 24 juni het parlement over de voortgang van het proces. Inmiddels is ook de  Invoeringswet Omgevingsrecht in het Staatsblad verschenen. Internetconsultaties zijn recent opgestart van