Maak kennis met deze 4 toppers

Het secretariaat van Forward Advocaten bestaat uit vier dames: Rees, Christel, Petra en Greetje. Deze vier toppers zijn onmisbaar voor ons kantoor en we stellen ze dan ook graag aan jullie voor. Rees Bloemsaat Rees Bloemsaat woont in Kaatsheuvel, is getrouwd met Jules en samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Haar hobby’s zijn

Keuze voor de juiste rechter in internationaal verband

Bij het contracteren in de dagelijkse praktijk wordt als vrijwel vanzelfsprekend in veel contracten een keuze gemaakt voor een rechtsprekende instantie in een bepaald arrondissement of een arbitrage instituut welke exclusief bevoegd is om over geschillen tussen partijen te beslissen. Een dergelijke forumkeuze is naar Nederlands recht in veel gevallen mogelijk. Deze expliciete keuze door

Noodpakket 2.0

Een korte samenvatting van het Noodpakket 2.0 met daarnaast het perspectiefpakket op langere termijn. Hierbij moeten wij enige bescheidenheid in acht nemen want sommige zaken liggen nog op de onderhandelingstafel of moeten technisch nog worden uitgewerkt. De huidige NOW-regeling wordt met drie maanden uitgebreid tot en met 31 oktober 2020 waarbij ook een deel van

Algemene voorwaarden, altijd lastig…

Stel, je krijgt een nette offerte van je kersverse accountant. Daarin is opgenomen dat je door ondertekening ervan instemt met de algemene voorwaarden en dat je die ook keurig hebt ontvangen. Niets aan de hand, zou je denken. Maar dan strandt de relatie. Je krijgt een stevige eindfactuur en ziet dat de tarieven veel hoger

“Hallo, hoort u mij?”

Zittingen tijdens de Coronacrisis U heeft het ongetwijfeld gezien op het nieuws of gelezen in de krant: door de Coronacrisis is de Rechtspraak gedwongen om in sneltreinvaart alternatieven te bedenken voor fysieke zittingen. Helemaal nieuw is dat overigens niet; in sommige spoedeisende zaken worden partijen al jaren telefonisch door de rechter gehoord. Maar een zitting