Curatoren voorzien een golf van faillissementen als extra steun uitblijft

In het kort: Curatoren en herstructureerders verwachten een golf van faillissementen vanwege corona Ondernemers zien de omzet helemaal opdrogen, terwijl de vaste lasten doorlopen Experts pleiten voor extra maatregelen om de nevenschade van de intelligente lockdown te dempen Anders stevenen we af op ‘een massale, maatschappelijke onteigening’. Een golf van faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en meer

Snelle invoer WHOA: dwangakkoord voor schuldeisers ook buiten faillissement

Het coronavirus (covid-19) heeft wereldwijd en in Nederland een ongekende impact. Naast de door de Nederlandse overheid getroffen forse maatregelen is sanering van schulden bij bedrijven noodzakelijk om onnodige faillissementen te voorkomen. Daarbij kan snelle invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpen. Na een lang en gedegen voorbereidingstraject – waarbij ook is gekeken

De komst van het UBO register

Inleiding In deze barre tijden van Corona zou je als ondernemer en/of WWFT instelling de komende wetgeving die van belang is voor de onderneming haast uit het oog verliezen. Een van deze wetsvoorstellen is de instelling van en de verplichting tot het invoeren en bijhouden van UBO gegevens in een UBO register in het kader

Forse toename faillissementen

De economische groei daalt het komend kwartaal wereldwijd met 15 procent. En het aantal faillissementen over heel 2020 stijgt met 14 procent. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de researchafdelingen van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, en de Duitse Allianz Group. Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen toch in

Team Forward Litigation staat je graag bij!

Ook Nederland is inmiddels in de ban van het Covid-19 virus. Dat betekent dat veel evenementen last minute worden afgelast. De gevolgen laten zich raden: alle bij het desbetreffende evenement betrokken partijen lijden schade. Schade die in veel gevallen, vanwege deze uitzonderlijke situatie, niet zal worden gedekt door uw verzekering. Maar wat nu als u

De regeling werktijdverkorting is vervallen en wordt vervangen door tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Door een ongekend aantal aanvragen en werkvermindering tengevolge van het Corona virus COVID-19 is de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang ingetrokken en worden er geen ontheffingen meer verleend. Er wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Als er een vergunning is

Corona & contracten: overmacht?

Stel u verhuurt podia voor evenementen. Door de Corona crisis wordt het ene na het andere evenement afgelast en uw klanten annuleren de contracten. “Overmacht!”, zeggen ze…. Kan dat zomaar? Waarschijnlijk hanteert u algemene voorwaarden. Daar staat keurig een overmachtsbepaling in. Die bepaling is echter vrijwel altijd vanuit uw situatie beschreven. Met andere woorden, die

Advocaat Jorrit Kilian

De vijf vragen aan…

… Jorrit Kilian Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer  Jorrit Kilian aan het woord, één van de oprichters van Forward Advocaten. 1. Hoe ben jij

Het 5G-netwerk: risico’s en aansprakelijkheid voor elektromagnetische straling

Nederland telt al 46.000 zendmasten om te voorzien in onze grenzeloze behoefte aan supersnel mobiel internet. Daar komen duizenden zendmasten bij voor het nieuwste 5G-netwerk dat 100 keer zo snel is als 4G. Daarmee neemt de blootstelling aan elektromagnetische straling (EM-straling) aanmerkelijk toe. Het RIVM waarschuwt dat meer onderzoek nodig is naar de mogelijk schadelijke