Wat is de waarde van een onderneming?

Hoe behoud en vergroot ik de waarde van mijn bedrijf? Tijdens deze lezing gaan mr. Jan van der Valk en Eveline Heinen (ARCA-advies) uitgebreid in op het thema “waarde” en wat je kunt doen om de waarde te creëren. Jan zal vanuit zijn perspectief als advocaat ingaan op de invloed van de juridische structuur voor

Advocaat Jan van der Valk

De 5 vragen aan…

… Jan van der Valk Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Jan van der Valk aan het woord, gespecialiseerd in ondernemingsrecht en Wwft coördinator (Wet

De vijf veel voorkomende misvattingen over de Functionaris Gegevensbescherming

De vijf veel voorkomende misvattingen over de Functionaris Gegevensbescherming. Onze specialist privacyrecht Robert-Jan van der Wart heeft een bijdrage geleverd aan dit whitepaper van Compliance People Amsterdam. ‘Inmiddels zijn we een jaar onderweg sinds op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing werd. Hoewel vele instellingen en ondernemingen de ‘overgangstermijn’ van 2

wet partneralimentatie

De Wet herziening partneralimentatie: FAQ

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. In deze blog gaan we in op enkele veelgestelde vragen over deze wet. Wat gaat er veranderen? De maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van twaalf jaar naar vijf jaar. Let op: het gaat om de maximale duur. Partneralimentatie kan

Wet arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. Kern van deze nieuwe wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen en de kloof tussen vaste contracten en flexibele relaties te verminderen: Zo wordt de

Advocaat arbeidsrecht Tilburg Den Bosch

De 5 vragen aan…

… Mark van der Schoor Forward Advocaten is een groeiend kantoor met gespecialiseerde advocaten. Door als team de juiste specialist in te schakelen op het juiste moment, is hoge kwaliteit altijd geborgd. Regelmatig presenteren we hier onze gepassioneerde teamleden. Dit keer Mark van der Schoor aan het woord. 1. Hoe ben jij bij Forward terecht

Laatste stand van zaken aangaande de Omgevingswet inzake grondeigendom

Op 22 maart is het ontwerp van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet in consultatie gegaan. Hierin zijn regelingen neergelegd inzake onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en kostenverhaal. Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is momenteel in parlementaire behandeling. Met de Aanvullingswet zijn onder meer de instrumenten voorkeursrecht, onteigening en landinrichting, die zijn geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten ,

Forward Advocaten zoekt nieuwe partners

Daar waar andere advocaten samenwerken in oude structuren, zoals een besloten vennootschap of (kosten)maatschap, werkt Forward Advocaten met een uniek concept. De advocaten van Forward werken onder de Forward-vlag, maar zijn zelfstandig ondernemer. Vanwege het succes van het concept is Forward Advocaten voor haar vestiging in Tilburg op zoek naar nieuwe ervaren specialisten die als