De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. Kern van deze nieuwe wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen en de kloof tussen vaste contracten en flexibele relaties te verminderen:

  • Zo wordt de ketenregeling verlengd van 2 naar 3 jaar, zodat werknemers pas na 3 jaar (of na 3 tijdelijke contracten) recht hebben op een vast dienstverband. De tussenpoos om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken is en blijft minimaal 6 maanden. Bij CAO kan deze tussenpoos worden teruggebracht naar 3 maanden.
  • Ook de berekening van de transitievergoeding wordt gewijzigd. Vanaf het begin van het dienstverband heeft een werknemer straks recht op de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt per gewerkte dag berekend en de hogere opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn wordt afgeschaft.
  • De nieuwe wet gaat het tevens mogelijk maken om meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar te combineren om toch een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te realiseren.
  • Oproepkrachten moeten straks minimaal vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen en na een jaar moet werkgever aan oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorafgaande 12 maanden.
  • Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast dienstverband en een hoge WW-premie voor werknemers met flexibele contracten.

Meer informatie over deze wet? Neem contact op met onze arbeidsrecht experts!

Wet arbeidsmarkt in Balans

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Claire Clarijs.