Team Forward Zorg

Als zorgaanbieder heeft u constant te maken met (nieuwe) uiteenlopende wet- en regelgeving. Team Forward Zorg is gespecialiseerd in fiscale en juridische aspecten binnen de zorg en informeert en adviseert u graag proactief. Wij zijn uw partner die beseft wat er in de zorg speelt en die uw taal spreekt. De fiscale en juridische domeinen waarop wij u o.a. kunnen bijstaan zijn VPB, BTW, loonbelasting, vastgoedadvisering, horizontaal toezicht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, overheidsrecht, strafrecht, privacyrecht, bouw- en huurrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast hebben wij een groot netwerk binnen de zorg en haar toeleveranciers. Kortom, Team Forward Zorg is thuis in de zorg en treedt op als uw fiscale en juridische specialist bij complexe(re) vraagstukken. U bent zodoende in staat om als zorgaanbieder te excelleren.

Vraag om goed advies
Professionele ondersteuning voor zowel zorgaanbieders en specialisten in de klassieke 'cure', als instellingen en stichtingen die opereren in de 'care'.

Fiscaal advies door specialisten

Uw organisatie heeft te maken met diverse belastingsoorten, zoals loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en belastingen op onroerend goed zaken. Zekerheid over uw belastingposities is van belang: op die wijze kunt u zich volledig richten op het aanbieden van goede zorg. Wij adviseren u bij het in control krijgen en houden van uw belastingposities. Wij vertalen fiscale wet- en regelgeving naar een op maat gesneden advies passend bij uw organisatie. Team Forward Zorg heeft daarbij bijzondere aandacht voor het voorkomen van onnodige fiscale lasten als gevolg van wetgeving op zorg- en gezondheidsvlak.

Gezondheidsrecht

Wij adviseren zowel zorgaanbieders in de klassieke ‘cure’ als instellingen en stichtingen die opereren in de ‘care’. Wij adviseren u over de ondernemingsrechtelijke aspecten van het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Wkkgz, Wet BIG, Wgbo, zorginkoop en materiële controles door de zorgverzekeraar (Zvw), Wlz, Wmo, privacyrecht (Wbp), toelatingseisen (Wtzi) enz. Uiteraard staan we u eveneens bij in het geval u onverhoopt in een (gerechtelijke)procedure betrokken wordt. U kunt hierbij denken aan tuchtrechtprocedures, bestuursrechtelijke procedures (bijvoorbeeld naar aanleiding van toezicht van de IGZ), civielrechtelijke procedures, procedures voor geschillencommissies en eventuele strafrechtelijke procedures.

Zorg specialisten

Team Forward is thuis in de zorg

Laat u informeren en adviseren over de (nieuwe) uiteenlopende regelgeving waar u als zorgaanbieder constant mee te maken heeft.