Team Forward Zorg

Als zorgaanbieder heeft u constant te maken met (nieuwe) uiteenlopende wet- en regelgeving. Team Forward Zorg is gespecialiseerd in juridische aspecten binnen de zorg en informeert en adviseert u graag proactief. Wij zijn uw partner die beseft wat er in de zorg speelt en die uw taal spreekt. De juridische domeinen waarop wij u o.a. kunnen bijstaan zijn vastgoedadvisering, horizontaal toezicht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, overheidsrecht, privacyrecht, bouw- en huurrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast hebben wij een groot netwerk binnen de zorg en haar toeleveranciers. Kortom, Team Forward Zorg is thuis in de zorg en treedt op als uw juridische specialist bij complexe(re) vraagstukken. U bent zodoende in staat om als zorgaanbieder te excelleren.

Vraag om goed advies
Professionele ondersteuning voor zowel zorgaanbieders en specialisten in de klassieke 'cure', als instellingen en stichtingen die opereren in de 'care'.

Gezondheidsrecht

Wij adviseren zowel zorgaanbieders in de klassieke ‘cure’ als instellingen en stichtingen die opereren in de ‘care’. Wij adviseren u over de ondernemingsrechtelijke aspecten van het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Wkkgz, Wet BIG, Wgbo, zorginkoop en materiële controles door de zorgverzekeraar (Zvw), Wlz, Wmo, privacyrecht (Wbp), toelatingseisen (Wtzi) enz. Uiteraard staan we u eveneens bij in het geval u onverhoopt in een (gerechtelijke)procedure betrokken wordt. U kunt hierbij denken aan tuchtrechtprocedures, bestuursrechtelijke procedures (bijvoorbeeld naar aanleiding van toezicht van de IGZ), civielrechtelijke procedures, procedures voor geschillencommissies en eventuele strafrechtelijke procedures.

Zorg specialisten

Team Forward is thuis in de zorg

Laat u informeren en adviseren over de (nieuwe) uiteenlopende regelgeving waar u als zorgaanbieder constant mee te maken heeft.